当前位置:正文

Bắc Kinh: phát triển phương pháp ghi chú đa trường từ mẫu giáo đến tiểu học

Cập Nhật:2022-05-21 18:49    Lượt Xem:201

Bắc Kinh: phát triển phương pháp ghi chú đa trường từ mẫu giáo đến tiểu học

Ngày hôm qua, Ủy ban Hội đồng Giáo dục Bắc Kinh đã phát biểu về việc nhập học tại thời điểm học hành bắt buộc ở 2022 (ở đây thì được gọi là \