当前位置:正文

Xs Vũng Tàu 27 4 Myanmar/N rằng mọi giao dịch trong quốc gia phải được trả bằng Kyat

Cập Nhật:2022-05-30 07:05    Lượt Xem:152

Xs Vũng Tàu 27 4 Myanmar/N rằng mọi giao dịch trong quốc gia phải được trả bằng Kyat

The Central Bank of Myanmar phát hành một thông báo yêu cầu phải trả bằng Kyat tất cả các giao dịch trong nước. Theo thông báo, nhờ khoản tiền ra nước ngoài phổ biến, dẫn đến việc tăng nhu cầu tiền tệ nước ngoài và tỉ lệ bất ổnXs Vũng Tàu 27 4, phải yêu cầu các công ty bảo hiểmXs Vũng Tàu 27 4, khách sạn, nhà hàng, trường học được đầu tư bởi những người ngoại quốc và các công ty khác đã từng hoạt động với giá tiền tệ trước đây phải được trả vào Kyngay lúc giao dịch, và tất cả thu nhập ngoại tệ phải được mở trong một tài khoản ngoại giao tại một ngân hàng được cấp phép và chuyển thành kyat trong một ngày làm việc. Được rồi, được rồi.