当前位置:正文

Xsbd 03/12 Các nhà đầu tư lo lắng về lợi nhuận đầu tư nước ngoài xả tiền Thiên Thanh lithium gặp khó khăn câu hỏi từ Sở Giao dịch Thâm Quyến trong báo cáo 2

Cập Nhật:2022-05-29 07:29    Lượt Xem:100

Xsbd 03/12 Các nhà đầu tư lo lắng về lợi nhuận đầu tư nước ngoài xả tiền Thiên Thanh lithium gặp khó khăn câu hỏi từ Sở Giao dịch Thâm Quyến trong báo cáo 2

Vào tháng Sáu, 2022, Thiên Thanh litium Co., Lt. (002466662.sz, in the called Thiên Thanh litium) vừa thoát ra từ sự mất mát nhận được một bức thư điều tra từ Sở Giao dịch Thâm Quyến về báo cáo hàng năm của nó không lâu sau khi nó tiết lộ bản báo cáo hàng năm của nó. Những câu hỏi này vẫn chưa được trả lời. không ai trả lời điện thoại. nhưng không ai trả lời điện thoại. Những nhà đầu tư rất dễ dàng đặt câu hỏi qua giao tiếp của Sở Giao dịch Thâm Quyến: công ty nhận được lá thư điều tra từ Thâm Quyến trên May 16. Khi nào công ty có thể trả lời? Chúng tôi rất lo lắng. Có một vài tổ chức có biết được thông tin bí mật của công ty trước không? Nó không trả lời cho nhà đầu tư. The sharin of Thiên Thanh litium rose as high as 87.8 yuanXsbd 03/12, and the final closing prime was 85.16 yuanXsbd 03/12, up 5 Name Hiện tại, giá trị thị trường của Thiên Thanh lithium đã phục hồi hơn 120tỷ yuan. Những người đầu tư liên quan đến chúng tôi...trước khi lá thư điều tra từ Thẩm Quyến Stock Exchange, rất nhiều người đầu tư của Thiên Thanh Lithium đầu tư nước ngoài của Thiên Thanh. Một nhà đầu tư đã yêu cầu: trong vòng đầu tư năm nay, mục tiêu thu thập lợi nhuận và mất mát không hiện thời trong báo cáo tài chính là RMB 1 Mảnh ghép này được chọn thành cổ phiếu của công ty Thiên Thanh. Sqm (socieda quimica y minera de Chile S.A., cổ phiếu: Ssm.us) là công ty khai mỏ lithim lớn nhất thế giới. Thiên Thanh trong phần tài sản thực hiện một số lượng lớn Mỹ The kỷ niệm Thiên Thanh tra tra rằng lãi suất và tổn thất từ việc bán bỏ các tài sản không hiện thời trong vòng đầu tiên của 2022 chủ yếu là dấu hiệu của công ty cổ phiếu SIS trên thị trường chứng khoán New York. Công ty đã mất đi tác đáng kể do sự phân thụ thụ thụ động. Sự thu nhập từ khoản đầu tư lâu dài vào khoản đầu tư vào các công cụ hành chính khác là khoảng một tỷ tỷ đô, và thu nhập đầu tư từ việc sắp đặt của một số cổ phiếu dài thuộc hạng B khoảng khoảng khoảng khoảng khoảng khoảng khoảng khoảng khoảng khoảng khoảng khoảng cách là RMB. Một nhà đầu tư khác đã hỏi, giá cả cho mỗi cổ phần của cuộc đầu tư bằng chứng ở chày là bao nhiêu? Từ khi SIS được liệt kê, nó đã giảm xuống giá phát hành hơn một nửa, điều này có ảnh hưởng tới lợi nhuận và mất mát hiện tại của công ty không? The kỷ niệm Thiên Thanh tra tra tra rằng sau khi SIS được liệt kê ở Mỹ, dựa theo những điều khoản liên quan trong tiêu chuẩn kế to án cho các công ty kinh doanh, công ty đã quên mất cổ phần của SIS như là đầu tư cổ phần dài hạn, và nhận ra chúng như là tài sản tài chính được đo đến giá trị công bằng và thay đổi được tính vào các thu nhập toàn bộ khác, được tính toán trong tài khoản đầu tư của các công ty cổ phiếu khác. Giá trị ghi chép và các thu nhập toàn diện khác của Sở cổ phiếu s ở hữu bởi đơn vị sẽ thay đổi với sự thay đổi giá cổ phiếu, mà sẽ ảnh hưởng tới tài sản tổng hợp và cổ phiếu của chủ nhân, và sẽ không ảnh hưởng tới lợi nhuận và tổn thất hiện tại của công ty. Các nhà đầu tư cũng đã thảo luận với Thiên Thanh lithium về quá trình xem xét mới nhất của Chile về việc quốc hữu hóa tài nguyên của lithium. Những bức thư này được đề xuất bởi Ủy ban môi trường. Ủy ban môi trường cần phải xem xét lại những đề nghị này và đưa lại cho hội nghị hiến pháp để thảo luận. Để có thông tin cụ thể, xin hãy xem lại các văn bản chính thức của Chile. Thuế thu nhập cũng là vấn đề của các nhà đầu tư. Một nhà đầu tư đã hỏi: trong phần tư đầu tiên của 2022 \