当前位置:正文

Sxmn 23/10/2021 Ủy ban an ninh! Cuộc điều tra đầu tiên của thị trường Bắc Kinh đã được tổ chức kiểm soát

Cập Nhật:2022-05-29 07:04    Lượt Xem:76

Sxmn 23/10/2021 Ủy ban an ninh! Cuộc điều tra đầu tiên của thị trường Bắc Kinh đã được tổ chức kiểm soát

Sau khi thị trường chứng khoán Bắc Kinh và Chính phủ điều chỉnh chứng khoán Yunnan phát hành các cuộc điều tra và quyết định sửa chữa nó, sinh học Valley, một công ty được đứng trong danh sách của thị trường chứng khoán Bắc Kinh, nhận được thông báo từ Ủy ban điều chỉnh chứng khoán Trung Quốc vào buổi tối của May 24. Công ty cũng trở thành công ty đầu tiên được đệ đơn để điều tra kể từ khi mở thị trường chứng khoán Bắc Kinh, tạo nên lịch sử. The particular khảo lists of

Bio Valley under this time are its control cổ đông Jinshajian investment and its fact controlling linyanhe. Theo thông tin trước đây về sinh học Thung lũngSxmn 23/10/2021, Jinshajian đầu tư chiếm được 78.Thank triệu yuan của công ty bằng cách cho phép công ty xác nhận hóa đơn chấp nhận ngân hàng cho các tổ chức bên thứ ba, và một 24my yuan do Jinshajian đầu tư bằng cách cho phép công ty giao giao tài chính cho các tổ chức từ đảng thứ ba không cần đến. Trong thời gian chuẩn bị báo cáo hàng năm ở 2021, nhờ sự tham gia của nhà tài trợ và kiểm to án viên, vụ việc cuối cùng cũng lộ ra. Ngày nay, số tiền cược trước là 78.Thank triệu yuan do các ghi chép ngân hàng bị trả lại, và chấp nhận sự điều hành của quỹ ủy nhiệm vụ sẽ không được trả lại. Do Jinsha River Investments hứa sẽ trả nó trước June 30'năm nay, và Lin Yanhe sẽ cung cấp một số bảo đảm đảm có liên kết và vài khoản tiếp. Tuy nhiên, nó khó khăn bây giờ. Hầu hết tài sản và tài sản cổ phần dưới đầu tư Jinshajian đã được thế chấp và cam kết, nhưng Lin Yanhe đã dự định mua thêm cổ phiếu Jinshajian vào lúc này. Theo thông báo về sinh học, thì đội CSR đã kiện cáo về cổ đông chủ quyền Shenzhen JinShah Investments Theo công ty, mục đích của cuộc điều tra này là cổ đông chủ quyền và quản lý thực sự của công ty, mà không có tác động nào đáng kể đến sản xuất và hoạt động của công ty. The sinh Valley là một trong những công ty 81p đầu tiên đổ bộ trên thị trường chứng khoán Bắc Kinh, và cũng là công ty đứng đầu tiên nằm trong danh sách thị trường chứng khoán Bắc Kinh ở tỉnh Yunnan. Nó đã di chuyển từ lớp được chọn của hội đồng thứ ba sang thị trường chứng khoán Bắc Kinh. Các phóng viên của Trung Quốc Tin (China F News) đã hỏi rằng không có công ty nào nhận được một vụ điều tra trước khi mở thị trường chứng khoán Bắc Kinh hơn nửa năm, và Thung lũng sinh học cũng đã tạo ra một lịch sử khiêm tốn. Trước cuộc điều tra này, sinh Valley đã nhận được hai bức thư điều tra từ thị trường chứng khoán Bắc Kinh và quyết định của Cục điều hành an ninh quốc tế Yunnan đặt ra lệnh sửa chữa, nguồn gốc từ việc làm bất hợp pháp của các công ty được liệt kê bởi các cổ đông và những người điều hành thực sự. Xét về phương pháp hoạt động, để đạt được mục đích dùng sai quỹ, các cổ đông điều hành của công ty, những người điều hành thực s ự và các đối thủ liên quan của họ cũng rất khó khăn. Một mặt, bằng s ự xác nhận của công ty các hóa đơn chấp nhận ngân hàng cho các tổ chức bên ngoài, đô thị của công ty ở 78.chức 124 triệu yuan đã bị chiếm và được trả lại. Thẻ chấp nhận ngân hàng gồm những quảng cáo xác nhận nằm trong quỹ của công ty là tất cả hóa đơn chấp nhận ngân hàng được phát hành trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Mong muốn được chấp thuận cho người khác là một doanh nghiệp giảm giá, không phải một doanh nghiệp nhận hàng ngày. Những người thứ ba chủ yếu có giao dịch xác nhận trực tiếp với sinh học Valley là Wenzhou Trọng jing Trade Co., Lt, Bắc Kinh Weing Technology Co., Ltd. và Guangzhou Mingsheng thế chấp Services co., Lt. The company has tích cực occupied 27 triệu yuan của công ty bằng cách mà công ty này giao cho một tổ chức bên ngoài điều hành tài chính, which has been not yet trả về. The 27 triệu yuan of

26'}1}, 25triệu yuan đã được giao nhiệm vụ giao phó cho tư duy Quỹ Quản lý Công ty C., Ltd. và 12triệu yuan đã được giao phó cho Guyen triệt tiêu tài chính (Yunnan). Dựa trên tình hình hiện tại, hai công ty trên đây không đủ tiêu chuẩn để chấp nhận quản lý tài chính đã được giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, cô đã vay tiền cho Jinshajian và Bio Valley nhờ công ty Yicưng, và thời gian này rất trùng hợp. Theo như cuộc tự kiểm tra và s ửa chữa bản thân của công ty và tuyên bố của các cổ đông lớn, thì những quỹ này thực sự được chuyển tới sông Jinsha để đầu tư, vốn được dùng cho các hoạt động công nghiệp khác và trả nợ cho con tàu này. Theo báo cáo hàng năm của

Bio Valley, đầu tư của nó chỉ là 314triệu yuan. Chỉ có 139triệu yuan mới tồn tại trong vòng đầu 2022. Nó hứa tháng rạn cuối của tháng Sáu. Nó vẫn phức tạp tạp lắm! Dựa trên những thông tin công ty cung cấp, một số những lỗ trộm lớn của cuộc số tại kiểm kiểm soát người đạp và điều kiểu kiểu có thể đượn được hiện Mặc dù Ban giám đốc và cổ đông tổ chức nhiều cuộc họp về việc quản lý tài chính được giao nhiệm, và xem xét và chấp nhận các tài liệu liên quan, Ban Quản trị không thực hiện đúng thời điểm bổn phận cung cấp thông tin theo quy định liên quan. Dễ chịu ra! Còn, khi mua hàng tài chính ở 2021 và 2022, người ta đánh giá rằng những tài sản tài chính bên trên là sản tài chính có rủi ro thấp theo thỏa thuận giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo kế hoạch, người bảo trợ và kế to án tin rằng những rủi ro về việc đầu tư và quản lý giàu có trên đây là rất cao, yêu cầu công ty bồi thường càng sớm càng tốt.Khi liên lạc với người liên lạc rõ về sự chuộc lỗi, sự quản lý tài sản được đề cập đã bị trì hoãn. Ngày nay, cổ đông điều khiển Jinshajian và chính phủ kiểm soát và ông nói rằng họ sẽ phối hợp các kích hoạt và trách nhiệm của Jinshajian, soạn thảo một kế hoạch trả nợ càng sớm càng tốt, và hứa sẽ trả lại quỹ bận trước 30, 2022. Tình hình hiện tại của Jinshajian không phải rất lạc quan. Mảnh ghép này được sở hữu bởi Jinshajian là 1258.61 tòa nhà máy mét vuông ở đường Yitian, Futian District, Shenzhen, nhưng nó hiện đang ở trạng thái thế chấp. Số còn lại chủ yếu là tài sản cổ phần chính. nhưng hiện tại, cổ phần của công ty Đào Nha nắm giữ là cổ phần của công ty cung sinh. và hầu hết cổ phần của ngũ cốc sinh học do ông ta sở hữu cũng đang trong trạng thái cam kết. The May 11, 2022, Bio Valley tiết lộ rằng Lin Yan, người điều hành và cổ đông thực s ự của công ty, đã cam kết hàng triệu cổ phần của Bio Valley, kế toán cho 16 Cổ đông chủ động chính là Jinshajian đã cam kết 18 Những cổ phần này được hứa trao cho Haiguo nguồn năng lượng động mới, cổ phần lớn thứ hai của Jinsha RiverSxmn 23/10/2021, bởi vì Haiguo đã ký kết một thỏa thuận động lực động học mới với Lin Yanhe để chuyển khoản cổ phần gần đúng của sông Jinsha được giữ bởi Lin Lin Lin Lin. Nó rất nguy hiểm, và có phải là 27 triệu quỹ bị mất để trả lại. Ngày đầu tiên, thị trường chứng khoán Bắc Kinh đã phát hành yêu cầu. Thị trường chứng khoán Bắc Kinh yêu cầu nó giải thích lý do và hợp lý cho Lin A. và người mới phát triển năng lượng động mới có thể nắm giữ gần 92.52.54. của cổ phần của Jinsha River trong trường hợp Jinsha River không trả lại công việc kinh quỹ và Yanhe đã cung cấp một số bảo đảm trách nhiệm chung và nhiều lần, và để liệt kê các điều khoản chính trong hiệp định chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn giá và cơ sở, giá chuyển nhượng, thời gian trả tiền, phá hợp đồng, v.v. Cho tới nay, sinh học Valley vẫn chưa hồi đáp bức thư của mình. Nó thực sự hành động với những thứ khác dạy với những thứ khác. Nó rất khó hiểu. Nó rất khó chỉ làm cho cuộc sống này. Hoạt động chính của công ty là nghiên cứu, phát triển, s ản xuất và bán hàng loạt Erigeron breviscapus. In 2021, công ty nhận ra một khấu trừ lợi nhuận không lưới của 477.07 triệu yuan, but in the first quarter of this year, it became a loss of 7.97 triệu yuan. Tuy nhiên, tuần trước, công ty chào đón hai bước tăng giới hạn 30cm, với một sự tăng vọt mạnh mẽ của 770=.* trong hai ngày, nhờ vào tân vương miện nóng của Stephano. Sau giờ làm việc, số lượng giao dịch rất nhỏ. chỉ có một hoặc hai triệu yuan, tổng hợp chỉ hơn bảy triệu yuan. Bằng cách này, giới hạn không thanh toán rõ ràng đã bị thay đổi. The company has not produced or sell the shooting stepháp ine after received the application, so that it has been nộp nộp đơn phát triển lần nữa. The company said that it previously had the thiê Thiết bị và kĩ thuật conditions for the production of stehnine tablets, and got the Reconstruction of the thuốc on April 28, 2020. Số phê chuẩn của ma túy là hợp lệ cho đến 2025. Tuy nhiên, khi sản phẩm chưa được sản xuất và bán trong vòng hai năm qua, khi sản phẩm được tiếp tục sản xuất, một yêu cầu kiểm tra tại chỗ sẽ được gửi cho chính phủ Yunnan, và sản phẩm chỉ có thể được bán sau khi qua kiểm tra tại chỗ của chính quyền Yunnan. Một ngày giao dịch, nó gần như trở lại hình dạng gốc của nó. Giá trị cổ phần cuối cùng là RMB 9.7 và giá trị thị trường là RMB 1.244. Nóng biên tập: Xiomo

0}Phát hành tác tác tác tác quyền

10 {}Tập tin quốc gia ngày hôm nay sở hữu tác quyền của nội dung ban đầu được phát hành trên bục này. Không được phép tạo lại, nếu không tính mạng pháp lý sẽ được điều tra. 40000 cổ đông bước lên sấm sét! Vừa nãy, hai phần A buộc phải bán. Lượng cổ phiếu Mỹ sụp đổ trong cuộc tìm kiếm nóng, và gã công nghệ khổng lồ phát nổ với một vụ nổ đột xuất hàng trăm tỷ! Khu mua sắm ở Thượng Hải đã mở cửa hoàn toàn kể từ tháng Sáu 1. Khu thung lũng đẻ học sông Jinsha của công ty chứng khoán ở Cơ Quan Vũ Bắc sẽ được phát hành: phát biểu của Tiểu bang Guangdong: bài viết này chỉ đại diện cho tác giả. Như vậy là một dàn thông tin phát hành thông tin, và Sohu chỉ cung cấp dịch vụ kho thông tin.