当前位置:正文

Kqxs Dthap error_code:54004 error_msg:Please recharge

Cập Nhật:2022-08-03 07:33    Lượt Xem:989

Kqxs Dthap error_code:54004 error_msg:Please recharge

Sau khi bảo hiểm bảo mật bị từ chối trong tháng Sáu Một, công ty ma túy thú y Bắc Kinh sheng tai'er Technology Co., Lt ((((((gọi sau là sheng tair'er) tiếp tục đăng ký tên trên viên ngọc trong tháng Sáu 2021. Bây giờ công ty đã xếp hàng hơn một năm, và công ty vẫn chưa hoàn thành được giấc mơ của A cổ phần. Vào buổi tối tháng Bảy 25, trang web chính của Sở Giao dịch Thâm Quyến đã cho thấy shengy đã rút rút rút yêu cầu mua bảo hiểm bảo ngọc của nó. Đằng sau s ự hủy bỏ của đường dây tiền, nhà nước giám định vị trí đá quý, chi phí bán hàng và các vấn đề khác. Description Description Description Description Mảnh I.P thứ hai lại thất bại Sau khi đợi trong hàng hơn một năm, shengbat'er đã nhấn nút huỷ lần thứ hai của IPO. Description Vào buổi tối tháng Bảy 25Kqxs Dthap, trang web chính của Sở Giao dịch Thâm Quyến cho thấy IPO của bảo ngọc đường huyết bị hủy. Thẩm Quyến Stock Exchange nói vì câu trả lời của điều này rằng shengy yêu cầu rút tài liệu đăng ký kiểm hộp và cuộc hóng triểnKqxs Dthap, và quyết định cuộc xem cuộc cung cấn công khai ban đầu của hắn. theo đún 67 Description D ễ chịu hiểu rằng sheng taier chủ yếu hoạt động trong nghiên cứu và nghiên cứu, s ản xuất và bán thuốc thú y và các sản phẩm tương tự. Các sản phẩm chính của công ty gồm dược truyền thống thú y Trung Quốc, vắc-xin thú y, thức ăn cao cấp, hóa học thú y, v.v. được sử dụng rộng rãi trong việc ngăn ngừa, điều trị và tăng hiệu suất sản xuất cho gà, vật nuôi, nước gia súc, thú cưng và các bệnh khác. Description One: from 2009 to 2021, the performance of suntel was in an stable growth trend, and the operating thu was about 506 triệu yuan,Xổ số Bạc Liêu 5450 triệu yuan và 747 triệu yuan; Sự trao đổi lợi nhuận lưới tương ứng là thuộc về 34.3337 triệu yuan, 9508 triệu yuan và 125 triệu yuan. The results net lợi nhuận sau khi không khấu trừ là about 51.252 triệu yuan, 81.2010 triệu yuan và i.2587 triệu yuan. Description Nó đáng giá để nói rằng đây không phải là lần đầu tiên mà thần đồng hành xuyên qua đường gão của A. Description Theo thông tin công chúng của

sheng tair'er đã nộp đơn mua bảo hiểm bảo ngọc cho CSRC vào tháng tám, thậm chí là tháng tám, bộ đang xếp hàng trong khoảng hai năm. công ty đã được dự định tham dự buổi họp vào tháng Sáu, 2009, nhưng không được phê chuẩn của hội nghị IEC, và lần đầu tiên IPO của công ty bị từ chối. Description The Shenzhen Stock Exchange cũng đã chú ý tới IPO của công ty trước đó, và yêu cầu giám đốc chứng khoán của chứng khoán chứng giám, giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám định, Giám đốc Giao dịch, giám đốc điều hành những vấn đề chính cần phải thực hiện trước khi tuyên bố này, cho thấy vấn đề về vấn đề này có ảnh hưởng không đáng kể đến tuyên bố này. Description Theo những lý do cụ thể cho việc hủy bỏ IPO và lần lên danh s ách tương lai của công ty, phóng viên Nhật báo Kinh doanh Bắc gọi là Bộ phận vụ chứng khoán nhượng quyền cho cuộc phỏng vấn, nhưng lại không có hồi âm. Từ nay, một chuyên gia đầu tư và tài chính, đã nói với các phóng viên rằng nói chung, các công ty có nhiều IPO có thể khẩn cấp được lên sàn và tài chính. Description Kiểm tra về vị trí của ngọc bức thư I.P.O. đã tiết lộ hai cuộc điều tra tra tra tra, trong đó đã được đánh dấu vị trí của bảo ngọc của công ty