当前位置:正文

Dan De36 Tiếng Pháp rất khó hiểu, nhưng vẫn giữ được phát âm, từ điển và ngữ pháp của Trung Quốc cổ.

Cập Nhật:2022-07-28 07:03    Lượt Xem:193

Dan De36 Tiếng Pháp rất khó hiểu, nhưng vẫn giữ được phát âm, từ điển và ngữ pháp của Trung Quốc cổ.

Một phương ngữ Fuji là một di sản văn hóa rất quan trọng ở Trung Quốc. Phú Sĩ luôn là một tỉnh có ngôn ngữ và văn hóa mạnh mẽ ở Trung Quốc. Ví dụ, ngôn ngữ Minnesota nổi tiếng của nó đã bị ảnh hưởng nhiều đến thế giới, điều đó cũng thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ của nó vào một nơi có giá trị ngôn ngữ lớn ở Trung Quốc. Hơn nữa, hầu hết thời gian, nền văn hóa địa phương của nó cũng có một giá trị xã hội rất nổi bật, như ở vài thành phố điển hình, Cho tới nay, nhiều người dân địa phương đang nói chuyệnDan De36, và cuộc giao tiếp hằng ngày cũng đang diễn ra, nên bài báo này sẽ chủ yếu tạo ra một thổ ngữ khó hiểu, nó không chỉ được nói bởi nhiều người, mà còn có rất nhiều ảnh hưởng. No, no, no, no, no, no, no, no. Đó là thổ ngữ đại diện của Đông Phú Sĩ, và cũng là một thổ ngữ mà những người ở Đông Phú Sĩ đã nói chuyện. Cũng là một mối liên hệ duy trì cuộc sống và cảm xúc của người dân địa phương. nó thuộc về bộ lạc Fujian của gia đình Trung Quốc, và đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các gia đình ngôn ngữ lớn của Trung Quốc. Ví dụ như, Pingha, v.v., cũng có thể thấy được tính cách của thổ ngữ của nó rất đặc biệt, và cũng ảnh hưởng đến các thế hệ dân địa phương. Theo thống kê, cho đến bây giờ, khoảng một triệu người nói tiếng Quảng, và phát âm của thổ ngữ Phúc Châu chứa một loạt sự thay đổi dòng chảy và âm thanh. Nói chung, đặc trưng của thổ ngữ Phúc Châu là nó lưu giữ phát âm, từ điển và văn bản của người Trung Quốc cổ, và đồng thời, nó phức tạp hơn theo cách diễn đạt, nên rất nhiều người ngoài cũng không thể hiểu được thổ ngữ này. Nó cũng là một trong những thổ ngữ với phát âm Trung Quốc cổ nhất được bảo tồn ở Trung Quốc. Nó là một cái thổ ngữ khó hiểu trong Fujian, ngôn ngữ của nó có giá trị phát triển cao. Thực tế bằng chứng này là một cơ thể tốt nhất hoặc nguyên mô hình. So với Putonghua, xíu và luật của Đạn ở đạo triều rất khó hiểu cho cái phương tiếc nó ngay lận, và cũng cũng khiến rất dễ hiểm hiểu trưới phương tiết. Một trong những thổ ngữ mà những người Fuji sử dụng hàng ngày, và một trong những thổ ngữ mà Fujian tập trung vào bảo vệ và phát triển. Mặc dù thời khắc Putonghua được thúc đẩy mạnh mẽ, chúng ta vẫn cần phải tăng cường sự bảo vệ của thổ ngữ Phúc Châu. Rốt cuộc, thổ ngữ Phúc Châu là ký ức của một thế hệ, và cũng là ngôn ngữ chủ chốt để duy trì nền văn hóa quốc gia. Do đó, trong quá trình phát triển văn hóa phương ngữ của nó cũng có một ý nghĩa xã hội rất nổi bật. Description