当前位置:正文

Du Doan Sx Vt Ngân hàng Trung ương: mở rộng cơ chế đầu tư tiền quốc gia và ngoại quốc của các công ty đa quốc gia tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế cục bộ.

Cập Nhật:2022-07-24 06:21    Lượt Xem:203

Du Doan Sx Vt Ngân hàng Trung ương: mở rộng cơ chế đầu tư tiền quốc gia và ngoại quốc của các công ty đa quốc gia tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế cục bộ.

Những năm gần đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Chính quyền ngoại giao đã tích cực ủng hộ xây dựng một hệ thống kinh tế mở mở mới ở cấp độ cao hơn, hỗ trợ việc các công ty đa quốc gia s ử dụng quỹ vượt biên. In March, 2021, the People's Bank of China và the State Administration of ngoại giao đã khởi động đợt đầu tiên của các dự án phi công của tổ chức quốc gia và ngoại giao hợp lí hợp cho các công ty đa quốc tại Bắc Kinh và Thâm Quyến. Kể từ phi công, tỉ lệ điều hành tập trung của các quỹ vượt biên giới đã tổng hợp hầu như hàng tỉ đô Mỹ, tăng hiệu quả cho việc sử dụng tổng thể các quỹ biên giới quốc gia và ngoại quốc của các công ty đa quốc giaDu Doan Sx Vt, và giảm rủi ro trao đổi và chi phí tài chính của doanh nghiệp. để thực hiện to àn bộ các quyết định của Uỷ ban Trung Quốc và Hội đồng Ngoại giao và củng cố chính s ách hỗ trợ cho các trụ sở kinh tếDu Doan Sx Vt, Ngân hàng Trung Quốc và Chính quyền ngoại giao gần đây đã quyết định thực hiện dự án thứ hai của tổ chức vốn nội bộ và ngoại giao hoà hợp cho các công ty quốc gia và ngoại giao cho các công ty đa quốc gia ở Thượng Hải, Quan, Guangdong, Cơn sợ, Bắc Kinh, Chang, Shenzhen, NintDao và những địa điểm khác, tăng khả năng điều hành chính sách quản lý hơn và giúp các công ty đa quốc gia sử dụng vượt biên giới hơn. Chủ yếu là: đầu tiên, tăng số lượng các khu phi công và doanh nghiệp; Thứ hai, các công ty đa quốc gia được phép quản lý kinh doanh thu thập và thanh to án ở quốc gia và ngoại quốc của các công ty quốc gia ở Trung Quốc. Thứ ba, giúp các công ty đa quốc gia tiếp tục kinh doanh thu nhập và chi tiêu vượt biên tại RMB. Bước tiếp theo, the people's Bank of China và the State Administration of ngoại ngoại giao s ẽ tiếp tục phát triển việc cung cấp vốn thương mại và đầu tư vượt biên, và tài chính theo đúng như những quyết định và nội dung của Uỷ ban Trung Quốc và Hội đồng Ngoại giao, nỗ lực tạo ra một môi trường kinh doanh hợp pháp, quốc tế vững chắc và lành cho nền kinh tế ngoại giao. Nguồn gốc của bài báo này: People's Bank of China, original Tựa: mở rộng cơ s ở đầu tư vốn của quốc gia và ngoại giao hợp đồng của các công ty đa quốc gia và ngoại giao để hỗ trợ phát triển kinh tế cục bộ. Một thứ rất nguy hiểm, có một số nguy hiểm trên thị trường, nên đấu tự nên thận trọng. Mục tiêu này không phải là đề xuất đầu tư cá nhân, nó cũng không tính đến mục tiêu đầu tư đặc biệt, khả năng tài chính hay nhu cầu của người dùng. Người dùng nên cân nhắc xem có ý kiến, ý kiến hay kết luận nào trong bài báo này trùng hợp với điều kiện cụ thể. Theo đầu tư này, trách nhiệm phải được gánh chịu.