当前位置:正文

Kqxs Quang Tri Hom Nay Trường hợp COVID-19 chẩn đoán ở Nam Kinh từ 0:00 tới 24:00 vào tháng Bảy 20

Cập Nhật:2022-07-23 06:18    Lượt Xem:67

Kqxs Quang Tri Hom Nay Trường hợp COVID-19 chẩn đoán ở Nam Kinh từ 0:00 tới 24:00 vào tháng Bảy 20

Theo chỉ thị của Hội đồng Y tế tỉnh (192, 2022, ghi ngày tháng BảyKqxs Quang Tri Hom Nay, 0-24 on July 20Kqxs Quang Tri Hom Nay, không có vụ mới xác nhận và nhiễm trùng không thể kiểm soát trong thành phố. Chẩn đoán 1 được xác nhận về trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài (nhẹ). The case đã được chuyển đến một nơi y tế được chỉ định ở một nơi kín để được điều trị, và tình trạng hiện tại đã ổn định. Một: các loại xảy ra nước ngoài {i}Các cô, 44 tuổi, bắt đầu từ Italy, bắt đầu nhảy bộ cảnh cổng khắp nơi sau khi vào nước này. Xét quả miếng thịn thịch thịch thịch thịch thịt xương mục là dương tính ngay mà July 20, và COVI Description