当前位置:正文

[trình diễn] Yunnan Du lịch: công ty sẽ chú ý đến xu hướng phát triển của meta-human và khám phá khả năng xây dựng một vũ trụ đa chiều của ngành du lịch văn

Cập Nhật:2022-05-23 08:23    Lượt Xem:173

[trình diễn] Yunnan Du lịch: công ty sẽ chú ý đến xu hướng phát triển của meta-human và khám phá khả năng xây dựng một vũ trụ đa chiều của ngành du lịch văn

Tháng Năm Năm, May 19 Yunnan Du lịch (002059) đã tham gia vào ngày tiếp tân cộng động hàng loạt trên mạng 2022 và cuộc họp các nhà đầu tư của Yunnan, công ty đã được liệt kê trên to àn diện. thứ Năm. Để trả lời câu hỏi của nhà đầu tư, Quách Jin, Bộ trưởng hội đồng quản trị của công ty, nói rằng Metavũ trụ là một khái niệm phát triển trong ngành Internet kể từ nửa 2021, dựa trên thực tế ảo,Soi cầu Xổ số Bắc Ninh kĩ thuật số và các căn cứ khác của meta-human, Công ty sẽ chú ý tới xu hướng phát triển của meta-vũ trụ, khám phá khả năng xây dựng một tiểu trụ của ngành du lịch văn hóa nhờ công nghệ du lịch văn hóa kỹ thuật kỹ thuật, và nghiên cứu khả năng kỹ thuật xây dựng sự hoà nhập ảo du lịch và du lịch địa phương. (Panorama)

{}để tìm hiểu thêm về trình diễn trên đường, hãy nhắp vào: https://rs.p5w.net/html/133162.shtml  ; Description