当前位置:正文

Do Hesheng, ngành công nghiệp silicon đã dụt bỏ một kế hoạch tăng trưởng cố định của 7 tỉ yuan, và những người điều khiển thực sự đã chịu mọi trách nh

Cập Nhật:2022-05-23 10:09    Lượt Xem:85

Do Hesheng, ngành công nghiệp silicon đã dụt bỏ một kế hoạch tăng trưởng cố định của 7 tỉ yuan, và những người điều khiển thực sự đã chịu mọi trách nh

Trong buổi tối tháng Năm, Hesheng silicon (600960) đã khởi động một kế hoạch đầu tư vị trí riêng. Công ty dự định cấp không nhiều hơn 106 triệu cổ phần với giá trị của 62.3 yuan. Có lẽ các quỹ đã được tăng lên sẽ không vượt hơn 7-tỉ yuan để bổ sung thanh tiền. Description Dễ dàng ghi nhận rằng phần còn lại của sự tăng trưởng cố định này là Luo Yu và Luo Yedong, những người điều khiển được công nghệ làm việc kiểm soát lụa Hesheng. Đồng thời, Luo Yi là phó chủ tịch của công ty, còn Luo Yedong là giám đốc và quản lý chung của công ty. Luo Ying và Luo Yedong cũng là con của Luo Liguo, chủ tịch của công ty. Description Những bức tranh này được đề cập đến bởi Luo Yi và Luo Yedong, trực tiếp ký bán cổ phần không công cộng bằng bằng bằng bằng tiền mặt, cho thấy s ự hỗ trợ thực sự của bộ điều hành cho sự phát triển của công ty và sự tin tưởng vào tương lai của công ty, điều đó giúp duy trì sự ổn định của thị trường chứng khoán, bảo vệ lợi ích của tất cả cổ đông và tạo ra một hình ảnh thị trường tốt cho công ty. Description It has a công nghệ sản xuất silicon công nghiệp và hữu cơ silicon. It has a công nghiệp production capacity of 7300000000000ns/ year và a organic silicon monomer production capacity of 930000 tấn / year, both ranking first in China. In 2021, the company was a operating thu nhập of 21.343 tỷ yuan, a increasing of 137.99=tố) the previous year; Khoản lợi nhuận mà cổ đông của công ty mẹ là 8.92 tỉ yuan, một sự tăng cao 484.74+ trong suốt năm trước. Description Dựa trên sự tăng cố định của 7 tỉ yuan để quyên góp vốn cho việc bổ sung, ngành công nghiệp Silicon Hesheng đang trên con đường phát triển sản phẩm. Description Theo báo cáo thì để mở rộng s ơ đồ của to àn bộ chuỗi công nghiệp và tăng lợi thế cạnh tranh của công ty, Hesheng đã lên kế hoạch đầu tư và xây dựng một dự án xây dựng một hãng sản xuất mới về nhân dạng vật liệu (200000 tấn polySilicon loại cao trinh nguyên) của Xingjiang Hesheng Silicon Co., Ltd. in ganpu Cốcul and Technological Development Zone (Khu phận Công nghiệp) của Urumqi, Xingjian nhờ công ty con chủ sở hữu của Hesheng Central Silicon Co., Ltd. Dự án được đánh giá về số đầu t ư của dự án là 17.5 tỷ yuan. Các thành phần xây dựng của dự án là 200000 t/ một đơn vị polySilicon, 1000000/ một Đơn vị soda nhân quả, cũng như hỗ trợ các công trình công cộng và các công trình phụ trợ. Description In September 2021, Hesheng silicon tiết lộ một kế hoạch phát triển sản xuất khác của 7 Trong tháng t ư 2021, Hesheng silicon cũng tuyên bố đầu tư vào việc xây dựng của 800000 T một dự án tổng hợp sản xuất silicon công nghiệp và hỗ trợ sản xuất và bắt đầu từ 600000m t than (giai đoạn I). Description Với việc mở rộng nhanh chóng, lượng nợ của công nghiệp Silicon Hesheng cũng đã tăng lên. Từ tháng đôi 2022, tỉ lệ trách nhiệm về mặt chịu trách nhiệm duy nhất của ngành công nghiệp Hesheng theo kết thúc của bản ghi chú đã được ghi nhớ là RMB 11.596 tỷ, trách nhiệm hiện thời là RMB 9.005 tỷ, và giá trị lãi suất ở 2021 là RMB 188 triệu đô. Description Nếu có khả năng phát hành thêm thành công, kích thước của ngành công nghiệp Silicon Hesheng sẽ tăng lên thêm. Theo dữ liệu trong vòng đầu tư năm nay, tỷ lệ trách nhiệm sản phẩm sẽ bị giảm từ 34.20=. cho 2.35=, và tỷ lệ hiện tại và tỉ lệ nhanh chóng tăng liên kết cho 1.93 và 1.36, nâng cao độ nợ chung. Description Hesheng silicon tin rằng với sự tăng trưởng liên tục của quy mô kinh doanh và khả năng sản xuất trong tương lai, công ty có một nhu cầu tăng cường về cơ sở công nghiệp. Sau khi nguồn vốn đã được tăng lên, việc bổ sung vốn lao động s ẽ thực sự giảm áp lực vốn của công ty, tăng hiệu quả hoạt động của công ty và tạo cơ sở vững chắc cho việc mở rộng quy mô kinh doanh của công ty. Description