当前位置:正文

Choi Trang Diem Nguoi Mau Công ty giải cứu chuyên nghiệp, quản lý hàng biển, tổ chức tìm kiếm và giải cứu biển thuộc chọn chọn chọn chọn Yongshu, rạn san hô Zhu

Cập Nhật:2022-07-18 06:16    Lượt Xem:200

Choi Trang Diem Nguoi Mau Công ty giải cứu chuyên nghiệp, quản lý hàng biển, tổ chức tìm kiếm và giải cứu biển thuộc chọn chọn chọn chọn Yongshu, rạn san hô Zhu

Ngày gần đây, đội cứu hộ dành cho Biển Nam Trung Quốc Đội Cứu hộ thứ hai của Bộ giao thông, vị trí Sansha Yong, ZhubiChoi Trang Diem Nguoi Mau, cấp nước Mỹ và trung tâm tìm kiếm và cứu nạn Nansha biển đã bước vào đảo Nansha và san hô để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp biển ở vùng Nansha, làm nhiệm vụ giám sát an ninh giao thông và phòng ngừa ô nhiễm tàu ở vùng biển Nansha, và cung cấp một bảo đảm mạnh cho an to àn cho sự hoạt động hải quân và hoạt động sản bình thường của người dân ở các nước ven biển. Đây là một biện pháp đặc biệt để Trung Quốc cung cấp hàng hóa cho cộng đồng quốc tế và thực hiện tích cực trách nhiệm và trách nhiệm quốc tế, nhấn mạnh khái niệm phát triển hòa bình và hình ảnh của một quốc gia lớn có trách nhiệm, và góp phần xây dựng Biển Nam Trung Quốc thành một biển hòa bình, tình bạn và hợp tác. Theo thống kê, trong mười năm qua, Trung Quốc đã tổ chức hải quân tìm kiếm và giải cứu biển Nam Trung Quốc, đã giải cứu thành công người Trung Quốc và người ngoại quốc đang gặp nạn, với tỉ lệ thành công của 956. Description