当前位置:正文

Du Doan Sx Than Tai Liên xô bờ biển

Cập Nhật:2022-06-30 06:10    Lượt Xem:188

Du Doan Sx Than Tai Liên xô bờ biển

chúng tôi cần kiểm tra lại 2Yeah; (phóng viên quuzhehan) trong Sáu tháng Sáu, Cuộc họp của Bộ trưởng Tài chính Anh Quốc và Bộ Thống đốc ngân hàng Trung ương tại 2022 đã được tổ chức bởi video. Hội nghị đã đồng thuận về kết quả của việc hợp tác tài chính của sơ XC năm nay và phê chuẩn bản báo cáo chung của Bộ trưởng Tài chính và các chi nhánh ngân hàng trung ương. Cuộc họp được tổ chức cùng với bộ trưởng tài chính Lưu Côn và thống đốc Yi Gang của ngân hàng Trung Quốc. Hội nghị đã thảo luận các vấn đề về tình hình kinh tế, phối hợp chính trịDu Doan Sx Than Tai, ngân hàng phát triển mớiDu Doan Sx Than Tai, đầu tư trong cơ sở nội bộ,Xổ số Bạc Liêu Theo báo cáo, bản tuyên bố chung được phê chuẩn bởi cuộc họp đã đưa ra một giọng nói chung về việc tăng cường sự hợp tác tài chính giữa các quốc gia sơ bộ. Phát biểu chung tỏ lo lắng về rủi ro của sự xáo trộn kinh tế toàn cầu và sự phân chia tài chính, và nhấn mạnh rằng hệ thống tài chính toàn cầu phải phục vụ lợi ích của mọi quốc gia; Chúng tôi rất mừng những khởi đầu để đẩy nhanh hành động của chương trình UN 2030 sáng lạn để phát triển bền vững, xanh và khỏe mạnh to àn cầu. Description