当前位置:正文

Sốmb Những ứng dụng tốt nhất do Microsoft chọn vẫn còn cách xa những...

Cập Nhật:2022-06-24 06:08    Lượt Xem:173

Sốmb Những ứng dụng tốt nhất do Microsoft chọn vẫn còn cách xa những...

Ngày xửa ngày xưa, Microsoft có một phần chọn sử dụng tốt nhất của Microsoft Store là để cho người điều hành biểu quyết chọn ứng dụng tốt nhất... Ban đầu, Shichao nghĩ rằng anh có thể nắm lấy cơ hội này để xem nhiều cổ vật của cửa sổ. Một tác phẩm! Nhưng Microsoft đã đặt một điều luật để chọn trong các ứng dụng trên kệ đến Microsoft Store... What'63111 Cửa hàng Microsoft? The dog don't play this shit. Có bao nhiêu người xây dựng đang cập nhật nó? Bạn có thể chọn gì? Theo dự đoán, Shichao đã xem danh sách những người chiến thắng của sự kiện này. Khó nói lắm. Tất nhiên, bạn không thể giết người với một phát bắn. trước tiên, t ôi s ẽ giới thiệu ba mẫu cho bạn, sau đó tôi sẽ nói về tại sao khó nói. Nó được dùng bởi thành công việc! Ạc có thể điều khiển cho những người nổi loại nội số tai! Ạng lộn! A, nó đã được dùng bởi bởi vĩ đạt trong nhiều năm qua. Nó phải được cài nhật nó ngay lầ When I say this, you may think it is very strong và cool.. Nó rất đơn giản. Nó cho phép điều hành động của một ứng dụng. Tôi tin rằng khi xem video, mọi người đều giật mình bởi một số lượng lớn bất ngờ. Th? d. v. d. d. v. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. v. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. v. d. d. d. d. d. d Tuy nhiênSốmb, bằng bài ngắn taiSốmb, chúng t ôi không cần tìm nơi điều chỉnh âm lượng trong mỗi ứng dụng. Chúng tôi có thể điều chỉnh trực tiếp âm lượng của mỗi ứng dụng ở góc bên phải phía dưới của màn hình nền để giữ nó ở mức thích hợp. Nó cũng có một hàm bộ nhớ. Sau khi cái máy tính này bắt đầu lại, những thiết lập trước có thể được duy trì. Theo cách này, khi chúng t ôi học những bộ phim khoa học nổi tiếng vào nửa đêm, chúng tôi sẽ không sợ một sòng bài Macao vì chúng tôi quên điều chỉnh âm lượng. Nói ra nó, ra ngoài sự giải phần đó, cũng có thể điều tạo âm thanh. Nếu bạn có nhiều loa và tai nghe, chỉ cần nháy phải bài chủ bài của tai và bạn có thể nhanh chóng chọn lỗ nào phát ra âm thanh. Nó bỏ sung xuống. Nó có thể dùng với loại riêng. Ví dụ, nếu Shichao thích nghe nhạc khi chơi game, tôi sẽ để âm thanh của game phát ra từ các diễn viên máy tính, và âm thanh âm nhạc phát ra từ dàn âm thanh chuyên lắng nghe nhạc. Những người bạn yêu thích của bạn có thể tìm kiếm bài chủ của Microsoft Store. Nó không giống như vậy. Nó không giống như một thứ vậy. Nó rất khó khăn. Nếu bạn có ảnh chụp phức tạp hơn, bạn có thể xem chia sẻ. Nó là một công nghệ mở nguồn và đã được cập nhật kể khỏi lúc đó. Do đó, nó có rất nhiều dịch. Những thứ phổ biến nhất được ghi nhận và bao quanh trong màn hình. Nó có thể dùng cái kính tỏ để xác nhận những chi tiết quan trọng, có thể được kỷ dấu, và có thể chấp nhận được dấu vết được nó với những điều tốt đẹp, và những tên mà có thể Nói ra nóng nước,Xổ số Bạc Liêu nước đó, với những phần này, cậu có thể bất cứ điểm và bảo vệ riêng tư. Dễ dàng! A! Tất nhiên, bạn không cần phải mã để bảo vệ s ự riêng t ư. Bạn cũng có thể dùng cách gỡ bỏ thông minh của sẻ X. Nó có thể điều khiển đổi màu màu bất cứ lúc nào để dành nhận được một tất bản này để cô có thể vẽ được một cái nào đó để nhật được quyết tỏ nhập nhận được một Dễ dàng hơn nhiều, chia sẻ hỗ trợ cho bạn để tùy chỉnh các dòng chảy. Nó có thể điều khiển chiến dịch tự động khi chụp xong, như thế nào là chấp dựng vào ống nước, sao lưu vào ảnh trụ sở. Một ví dụ, nếu bạn không muốn bị người khác đánh cắp sau khi chụp xong màn hình của Shichao, bạn có thể đặt một quả chìm với những bình luận xấu về Shichao. Nó chuyển với những thứ khác so với những thứ khác. Nó rất khó hiểu. Nó có những người bạn mới được đặt. Xin gọi tới đường dẫn này: bộ trị động chiến tác án của a a a a hình Nói ra nó ghi ra ngoài những xảy ra, chia sẻ x có thể thu đực các bộ phim và hình ánh GIF, cơ bản có thể có tất cả mọi nhu cầu của anh trên bàn máy chia sẻ. Dừng lại! Shichao sẽ không chứng minh từng người một. Bạn yêu thích của bạn có thể tìm kiếm cổ phần của Microsoft Store. Một ứng dụng Mũ/ Tập tin (1.) là ứng dụng quản lý tập tin. Mặc dù lần này nó thắng giải, phần đánh giá được hòa. Điểm số trong Microsoft Store ít hơn 4 điểm. The reason is that its difficulties and computers are apparent. Một tác động! Một tác dụng! Khi bạn mở tập tin, bạn có thể nhận thấy nó đẹp hơn cả tời. Có người nói nó được thiết kế trôi chảy bởi Microsoft. Nói ra nó có một bản đồng sắc này. Nó có một loại sắc thái cho bạn có thể mở được. Dễ dàng hơn nữa, cho dù bạn nhập thư mục hay nhấn vào trình đơn nhắp phải, hiệu ứng tương tác của nó cũng rất mịn. Nó ra ngoài những thứ có thể thấy được, nó cũng đứng trước những gì bản sổ cửa mình được xây dựng vào bộ thống Dễ dàng! v. d., nhãn, tương tự với hệ thống nhãn trên MacOS, có thể tô màu các tập tin. Những người chưa sử dụng hệ thống đánh dấu có lẽ không thể tìm ra sử dụng thiết bị này. Nó đưa ra thứ dùng của Shichao. Nếu bạn có rất nhiều tài liệu để đọc, bạn có thể đánh dấu chúng màu đỏ. Nếu đã đọc xong chúng, bạn có thể đánh dấu chúng màu xanh. Nói ra kiểu này, chúng ta có thể nhanh chóng tìm được công việc kết thúc hoạch chưa kết thúc, chỉ bằng cái góc xanh vào cây dỉ thứ này. Dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên, bạn có thể đặt nhãn theo cách \