当前位置:正文

Xổ Số Đồng Nai 16 Tây Tháng 3 Khai thác chứng khoán mui trần theo quy định mới về việc phát hành chứng khoán Guojin

Cập Nhật:2022-06-22 06:32    Lượt Xem:186

Xổ Số Đồng Nai 16 Tây Tháng 3 Khai thác chứng khoán mui trần theo quy định mới về việc phát hành chứng khoán Guojin

The Shanghai và Shenzhen Stock Exchange đã ra một thông báo về các vấn đề liên quan tới việc quản lý lý lý lý hợp lý của trái phiếu kinh doanh mui trần, thêm% 2Icvi; Hai năm kinh nghiệm thương mại Và các yêu cầu tiếp cận. Vào tháng Sáu Sáu, chứng khoán của Guojin đã khởi động dịch vụ mở khóa trái phiếu trung ương theo những quy định mới, hỗ trợ các nhà đầu tư đến ứng dụng Guojin Commissiu Jinbao trong khoảng 7x24 để xin ứng dụng cho cơ quan đầu tư trái phiếu mui trần. Sử dụng các biện pháp chi tiết cho việc trao đổi trái phiếu kinh doanh hoán cải (nháp cho bình luận) của cổ phiếu Thượng Hải và Thẩm Quyến thì cơ bản là giống nhau, với những thay đổi sau đây: Đầu tiên, làm rõ giới hạn leo thang và ngã. Thượng Hải Thị trường chứng khoán đã chấp thuận một cơ chế phạm vi 57.3=-43.3=.* trong ngày đầu tiên lên sàn chứng khoán trái phiếu hoán cải, và giới hạn nhà máy 20='kể từ ngày hôm sau; The Shenzhen Stock Exchange có một 20 Name giới hạn về sự tăng và sụp đổ của những trái phiếu mui trần kể từ ngày tiếp theo lên sàn. Thứ hai, xác định mức độ bất thường dao động. Kết hợp với việc điều chỉnh độ tăng và giảmXổ Số Đồng Nai 16 Tây Tháng 3, tiêu chuẩn cho sự bất thường và bất thường lớn thay đổi bất thường của giá Trái phiếu hoán cải được thêmXổ Số Đồng Nai 16 Tây Tháng 3, và các ràng buộc về việc kiểm tra và thông tin về những công ty được liệt kê dưới môi trường bất thường và bất thường nghiêm trọng bất thường. Thứ ba, thêm% 2Icvi; Hai năm kinh nghiệm thương mại Tuy nhiên, những biện pháp bồi thường cũ và mới được sắp xếp để làm rõ ràng việc tiếp tục đóng góp của các cổ phiếu vốn đã mở quyền sẽ không bị ảnh hưởng. Thứ tư, thêm dấu hiệu đặc biệt. Thêm% 2Icvi; trước ngày ăn hạn chứng khoán trong ngày giao dịch cuối cùng của trái phiếu hoán cải; Z% 2rdqua; Logo để nhắc nhở các nhà đầu tư về những rủi ro và bảo vệ các khoản quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư. Điều chỉnh các điều khoản liên quan theo luật giao dịch trái phiếu, như% 2múi giờ; Giao dịch- hẹn- 26rdqua; Thay đổi tới% 2Trước; Khớp giao dịch% 2dforcó;. Thứ sáu, Sở Giao dịch cổ phiếu Thâm Quyến đã làm một việc tốt liên kết với luật giao dịch, và thay đổi phương pháp báo cáo và xử lý của các trái phiếu hoán cải vượt mức giá trên mức giá cao 26Icvi; Kẻ lắp đặt giao dịch Điều chỉnh% 2Icvi; Yêu cầu không hợp lệ Hãy giữ liên lạc với các trái phiếu khác, và điều chỉnh vài từ. Một người chịu trách nhiệm về chứng khoán Guojin đã nhấn mạnh mục đích chính của những điều luật mới là ngăn chặn sự suy đoán thái quá đáng, thúc đẩy hoạt động tốt của thị trường, và tăng cường sự bảo vệ hợp pháp và quyền lợi của các nhà đầu tư, nó sẽ thúc đẩy sự phát triển tương lai của thị trường chứng khoán viễn chinh phục. Theo báo cáo thì vào buổi tối tháng Sáu 17, chứng khoán Guojin đã triển khai những cải tiến hệ thống liên quan và cập nhật các chức năng dịch vụ liên quan tới trái phiếu hoán cải có thể theo luật giao dịch mới nhất của Thượng Hải và Giao dịch Thâm Quyến, và hoàn tất cả nâng cấp dịch vụ vào đầu buổi sáng tháng Sáu 19. Từ tháng Sáu 19, các nhà đầu tư có hứng thú có thể xin phép mở một cơ sở chứng khoán có thể qua ứng dụng Guojin Commissiu Jinbao. Các nhà đầu tư có thể tham gia vào giao dịch trái phiếu trung chuyển biến đổi vào ngày giao dịch sau khi yêu cầu được phê chuẩn. Trước khi áp dụng những quy định mới, quyền mua bán trái phiếu không rõ ràng được mở ra, và những nhà đầu tư chưa đóng tài khoản riêng của họ không cần mở lại, và có thể tiếp tục tham gia vào việc mua bán và mua bán trái phiếu hoán cải. Dừng lại Công ty nâng cấp tiến trình mở rộng các quyền hạn trái phiếu trần, và giải thích những quy định mới cho các nhà đầu tư thông qua các khách hàng, cơ s ở đầu tư và giáo dục thời gian thứ năm, công ty chúng tôi truyền thông và các kênh khác vào thời điểm đầu tiên, để các nhà đầu tư có thể hiểu kịp thời sự thay đổi của những quy định mới và tác động của chúng lên chính mình. 2cm Người phụ trách trên cấp trên nói rằng kinh doanh đầu tư trái phiếu có đánh giá rủi ro cao, và các nhà đầu tư cần phải có khả năng cao về rủi ro và kiến thức cao về kinh doanh. Các công ty chứng khoán có trách nhiệm thực hiện giáo dục đầu tư với nội dung chủ yếu của việc phát tán kiến thức thương mại liên quan tới trái phiếu hoán cải, thiết lập một khái niệm đầu tư hợp lý, và công bố và ngăn chặn rủi ro, cũng là thứ mà công ty% chung Khách hàng lần đầu Việc thực hiện quy tắc dịch vụ. Những trái phiếu hoán cải đã dần trở thành một công cụ tài chính quan trọng cho các công ty được liệt kê vì lợi thế chung T+0% 2rdqua; Hệ thống thương mại, giá trị thấp và chi phí giao dịch thấp đã trở thành một lựa chọn đầu tư mới cho từng nhà đầu tư. The Shanghai và Shenzhen Stock Exchange said that the relevardination arrangements will can act on June 18, 2022. Các đơn vị liên quan thực hiện cẩn thận yêu cầu của thông báo và hoàn thành biến đổi kỹ thuật càng sớm càng tốt. Trước khi quá trình biến đổi công nghệ, quyền hạn của trái phiếu hoán cải được mở ra bằng một cách hợp lý để đảm bảo các nhà đầu tư không bị ảnh hưởng. Description