当前位置:正文

Bảng Tháng Đặc Biệt B ản sinh học sâu nghiên cứu hoàn thành vòng B tài chính cho RMB 1000m, đứng đầu là đầu cỗ máy.

Cập Nhật:2022-06-22 05:57    Lượt Xem:63

Bảng Tháng Đặc Biệt B ản sinh học sâu nghiên cứu hoàn thành vòng B tài chính cho RMB 1000m, đứng đầu là đầu cỗ máy.

The investment communit (id:pediliy2002) reported on June 21 that recently, Shenzhen Shenyan Biotechnology Co., Ltd (in the thì được gọi là Shenyan Biotechnology) stated that it had full yuan round B suốt. Vòng tài chính này được dẫn dắt bởi thủ đô cò, sau đó là hợp đồng đầu tư và đầu tư Judo Một nhóm công nghiệp nổi tiếng quốc tếBảng Tháng Đặc Biệt, cổ đông cũBảng Tháng Đặc Biệt, vẫn tiếp tục theo bước đầu tư, và thủ đô của hãng Tân Phong đóng vai là cố vấn tài chính độc quyền. Một kiểu nghiên cứu sâu về sinh học, được thiết lập ở Ngay bây giờ, cung cấp các giải pháp toàn diện cho ngành tế bào và liệu pháp gen (CGT) thông qua sự kết hợp chéo sâu và phát triển công nghệ tiên tiến của kỹ thuật đa trường và khoa học sinh. Tài s ản được thu hồi trong vòng này sẽ được sử dụng để nghiên cứu và phát triển các thiết bị sản xuất thông minh của công ty để điều trị tế bào và mở rộng thị trường tại và ngoài nước, đồng thời nó sẽ tăng cường nghiên cứu... và phát triển các công nghệ sản xuất hàng loạt virus vector, mang thêm các công nghệ hạt nhân vào các công ty CGT và thúc đẩy kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật để giảm giá và tăng hiệu quả. Nó rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm. Trong khu vực kinh doanh doanh doanh doanh nghiên cứu và nghiên cứu, một trong những sản phẩm cốt lõi của nó là hệ thống xử lý các tế bào tự động được đóng kín. ® Sản phẩm \