当前位置:正文

Bảng 5 Số Giải Đặc Biệt Ngân hàng Trung ương ra những điều luật mới yêu cầu chi tiết lãi suất hàng khoản vay.

Cập Nhật:2022-06-21 09:28    Lượt Xem:198

Bảng 5 Số Giải Đặc Biệt Ngân hàng Trung ương ra những điều luật mới yêu cầu chi tiết lãi suất hàng khoản vay.

Hệ thống vay này lại có quy định mới. Vào tháng Mười Một, Ngân hàng Trung ương đã phát hành thông báo Không. 3 của 2021 trong trang web chính, đề xuất rằng để duy trì trật tự cạnh tranh trên thị trường vay mượn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người tiêu dùng tài chính, tất cả các tài sản vay nợ phải được đặt ra lãi suất lãi suất hằng năm và thúc đẩy cho vay tư nhân theo thông báo. Description Theo thông báo của ngân hàng trung ương, tất cả các tổ chức làm ăn cho vay nên hiển thị lãi suất hàng năm cho vay mượn theo một cách hiển nhiên khi bán qua các trang web, các ứng dụng di động, quảng cáo và các kênh khác, và xác định nó khi ký hợp đồng vay mượn. Họ cũng có thể hiển thị lãi suất lãi suất hàng ngàyBảng 5 Số Giải Đặc Biệt, lãi suất hàng tháng và các thông tin khác nếu cầnBảng 5 Số Giải Đặc Biệt, nhưng nó không thể rõ ràng hơn lãi suất lãi suất bị hủy bỏ. Description Thông báo này! ghi rõ rằng các tổ chức có kinh doanh vay mượn bao gồm, nhưng không giới hạn, các công ty đầu tư tự động tài chính, các công ty tài chính tiêu dùng, các công ty cho vay nhỏ và các platform cung cấp quảng cáo hay trưng bày cho doanh nghiệp cho vay. Description Ví dụ như nghiên cứu tài chính cho người tiêu dùng, thông báo này là một biện pháp quan trọng để giám sát và tăng cường quản lý kinh doanh vay trên mạng. trước đó, một số tổ chức tài chính và các platform đã không tiết lộ lãi suất vay mượn hay có hành vi thúc đẩy trong quá trình triển lãm, mà bị tình nghi là vi phạm quyền lợi và quyền lợi hợp pháp của người tiêu khiển tài chính và không có tác cho việc phát triển lành mạnh của thị trường tài chính người tiêu dùng. Description Giám đốc của trung tâm nghiên cứu về công nghệ tài chính của Viện nghiên cứu tài chính Sundog Financial Institute, đã báo cho Kinh Hoàng Daily rằng hiện tại, một số bộ phận trên thị trường hiện nay chỉ có lãi suất như lãi suất hằng ngày và lãi suất hàng tháng, và không cung cấp một phương pháp tính to án rõ ràng cho lãi suất hàng năm. Description The phóng viên kinh doanh Bắc Kinh hằng ngày ghi chú rằng ngân hàng trung tâm cũng đã đề cập đến phương pháp tính to án lãi suất trước của vay lãi suất hàng năm. The annulad lãi suất của vay có thể được tính bằng lãi suất hợp chất hay đơn giản. Thông báo cũng hiển thị phương pháp tính toán của ba sản phẩm cho vay,Dự đoán Kqxs Phú Thọ tức là chi phí một thời gian cho vay vốn và lãi sau khi hết hạn, tiền lãi suất và tiền thu phí. Description Thông báo này! Hiển thị là tỉ lệ lãi suất không đặt ra được nên được tính dựa trên tỉ lệ tất cả chi phí cho vay mượn và vay vốn được sử dụng, chuyển đổi thành dạng bố cục. Chi phí cho vay bao gồm lãi suất và chi phí khác nhau trực tiếp liên quan tới vay. Tài khoản vay được ghi trong hợp đồng cho vay hay các tài liệu tín dụng khác. Nếu được áp dụng phương pháp đòi trả nợ theo lề, thì sau mỗi lần trả tiền, vốn đã có sẵn, tính toán cuối cùng bằng vốn còn lại. Description bức thư này được ghi rõ chi phí vay mượn của người dùng. Ví dụ được cung cấp bởi ngân hàng trung ương cũng gồm cả phí dịch vụ, có thể ngăn các tổ chức tài chính thực hiện che giấu các phí khác nhau dưới các tên khác nhau và tăng giá bị giấu của người mượn. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương cũng thống nhất phương pháp tính toán lãi suất cho vay, nó cũng có thể cung cấp cho các tổ chức một chỉ điểm hiệu quả trong hành vi tiếp theo. Description Ví dụ như dự luật này nhằm cắt bớt mối liên hệ quảng cáo tài chính và thống nhất phương pháp công bố lãi suất vay vay vay, không chỉ có thể ngăn cản các tổ chức tài chính sử dụng các lỗ hổng công khai không thích đáng để thực hiện cạnh tranh xấu, mà còn bảo vệ quyền được biết về người tiêu dùng tài chính. Description The Sun Dương thêm nói rằng, ngoài cách đóng một cách bảo luận khác, những quy luận mới sẽ giúp đỡ cách động hóa các công nghệ thuật của công ty khác này và sự động nghiện động của khác nhà khác này, chỉ chích nào của khác khác nào của khác nào đo Để giảm chi phí cho vay, các tổ chức sẽ phát triển kinh doanh vay mượn trực tuyến và tự động hơn. Description Ngày Kinh doanh Bắc Kinh (phóng viên yuepinya và Liao Meng) [Tập tin trên đây được chuyển từ trang web Kinh doanh của Bắc Kinh và không đại diện cho khung cảnh của trang web này. Nếu bạn cần thiết in lại nó, xin xin hãy xin phép của trang web Kinh doanh của Bắc Kinh. Nếu có bất kỳ sự xâm phạm nào, hãy liên lạc với chúng tôi để xoá nó.] Description Không, không. Description