当前位置:正文

Sau mười ba năm, một số tài liệu hàng 30 đã cho thấy sử sách và văn hóa sâu sắc của Giang Tô Đông, và

Cập Nhật:2022-05-23 06:07    Lượt Xem:68

Sau mười ba năm, một số tài liệu hàng 30 đã cho thấy sử sách và văn hóa sâu sắc của Giang Tô Đông, và

Một số sách và đĩa cổ xưa đã được bảo quản trong đó, ghi chép địa phương là một trong những tài liệu đại biểu và một kho báu lớn của nền văn hóa Trung Quốc. Nó không chỉ là toàn bộ lịch sử của một nơi, mà còn là Encyclopedia của một nơi. Nó là một tài liệu hữu ích, mô tả toàn diện và hệ thống lịch sử và hiện tại của tự nhiên khu vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và hệ sinh học. Nó nói ra, nó thành công, nó thành công nhất, một tháp hội, một cuốn sách tuyệt thủy, cuốn sách hoàn toàn những chiến lượt này, có thể được gọi là một tạc của đấu trườu tiên Giang su, được thành sử dụng sử dụng sử dụng sử dụng những bản ghi chép địa phương. Theo các thống kê chưa hoàn chỉnh, ngay từ lúc nền Cộng hòa Trung Quốc được thành lập, thì Giang Tô đã gom góp khoảng 1200 các loại ghi chép, và gần hàng trăm loại đã lan tới hiện tại, tính to án khoảng 1/ 10 của quốc gia. Do các biên niên trước hoàn thành sớm, từ gần một trăm năm tới hàng ngàn năm, một số giấy tờ đang già đi và bị hư hại nghiêm trọng, một số đã bị tách biệt và không hoàn chỉnh, đối mặt với nguy cơ thiệt hại và mất mát. Để bảo vệ tài nguyên biên niên s ử địa phương giàu có của Giang Đông và cho thấy nền văn hóa hùng hậu đặc biệt của Giang Tô Đông, sau khi nghiên cứu và trình bày cẩn thận, ủy ban Đảng Giang Tô và chính phủ tỉnh lẻ đã quyết định bắt đầu việc soạn thảo và phân loại dự án này của Giang Tô Sĩ to àn bộ các vương triều trước đó, được Chính phủ Giang Tô Đông đã thực hiện đặc biệt bởi Giang Tô Sĩ Tài Nguyên Những ngày đầu tiên ghi lại tất cả các vương triều ở Giang Tô là dự án phân loại sách lớn nhất đã được hoàn thành ở Giang Đông. Cũng là dự án phân loại mô tả cổ xưa nhất của tỉnh lẻ. Lấy các bộ phận quản lý của triều Thanh quá trình làm tiêu chuẩn và liên quan tới các bộ phận quản lý hiện tại, cuốn sách được chia thành bốn phần: bộ phận tỉnh lẻ, bộ phận chính phủ, các bộ phận biên niên nhỏ và phụ hà, với một số lượng lớn hơn hàng trăm mét, bao gồm nhiều hơn 650 các loại biên niên sử địa phương và các sách cổ xưa từ Đại Đường đến Cộng hòa Trung Quốc, với tổng hợp một lượng gồm gồm một lượng tổng hợp điện thoại khoảng 8000000000000000kg. Trong số đó, không thiếu danh vọng và ý chí tốt. Thí dụ như, các niên sử Nanji của Bộ Ngoại giao đã tiên phong phong các tỉnh lẻ. Ghi chép sử dụng sử dụng sử sách sử dụng của các tỉnh viện của bộ trưởng luôn được đánh giá như một kiệt tác bởi bài viết về dòng họ Siku Quantum. Pháo đài đã chuẩn bị sử dụng cho nước Trung Quốc của bộ phận tỉnh được công cộng lần đầu tiên công bố. Bộ phận chính phủ gồm có 8 bộ phận, bao gồm Giang phủ và Chính phủ Tô Châu, bao gồm những ghi chép về các triều đại trước đây và những ghi chép về các bang và các hạt thuộc về họ. Tiểu Đào thu thập các bản ghi chép bảo tồn nước và thị trấn. Văn phòng chính thức, giảng dạy học và các tạp chí khác. Có rất nhiều các ghi chép địa phương được thu thập trong cuốn sách có thể được coi là một kiệt tác của nền văn hóa biên niên sử địa phương của Giang Tống trong các triều đại trước đây. Một bài phân loại và xuất bản cổ niên sử cục bộ là một dự án hệ thống quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng. hội đồng đảng tỉnh lẻ và chính phủ tỉnh quan trọng với nó. cuộc họp thực thi của chính phủ tỉnh tỉnh thường lắng nghe các báo cáo và tiến hành nghiên cứu đặc biệt. các bộ trưởng thành lập của hội đồng đảng tỉnh, các Thống đốc,Dự đoán Kqxs Phú Thọ các bộ trưởng công của ban thường trực tiếp quan tâm và chỉ dẫn trực tiếp cho việc soạn thảo sách. Hội đồng biên niên sử địa phương thu thập các nguồn lực xã hội khác nhau, thuê những chuyên gia biên niên sử địa phương học nhất, lên kế hoạch, tổ chức và soạn thảo, và hoàn thành công việc soạn thảo và xuất bản chất cao. Cuốn sách đã được hỗ trợ và hướng dẫn đầy đủ các đơn vị liên quan như Cục Tài chính tỉnh lẻ, các kho lưu trữ tỉnh lẻ, thư viện Nam Kinh, viện địa lý và hồ sơ của Học viện Khoa học Trung Quốc và các chuyên gia và học về bảo đảm quỹ và bắt chước căn cứ. Nhà xuất bản Phoenix, người có kinh nghiệm chất lượng và xuất bản các sách và đĩa cổ xưa, đã cẩn thận biên tập và in cuốn sách, mà cũng đã thêm rất nhiều vẻ đẹp vào to àn bộ cuốn sách. Đội soạn thảo do Trương Nhân viên bảo lãnh của bộ phận biên giới địa phương tỉnh đã làm việc rất chặt chẽ và chăm chỉ từ cuộc khảo sát, điều tra và biểu tình sơ bộ, bộ sưu tập bản sao cho đến kết thúc copy và xuất bản. The computer project of Giang su Chronicles of all dynamites was included in the major culture project of Giang su Province, Giang su ngữ cảnh phân loại và research. Sau mười ba năm làm việc chăm chỉ, dự án lớn này đã thành công. Xi e Runsheng, phó thư ký tướng của chính phủ tỉnh, giám đốc Văn phòng Tổng bộ và giám đốc văn phòng Cố vấn, đã nói rằng công bố các bản ghi chép to àn diện về những huyền thoại truyền thuyết trước đây của Giang Đông chỉ là khởi đầu tốt cho công việc của những cuốn s ách cổ xưa cũ của Giang Tô. Trên nền văn học kết hợp và xuất bản, chúng ta nên tiếp tục đóng vai trò của chuyên gia và học giả sâu sắc, phát triển và nghiên cứu các báo cáo cổ đại, sâu sắc vào giá trị thời đại của những cuốn sách cổ xưa và cho thấy được sử sách cổ xưa. Tạo ra một không khí tốt cho cả xã hội đọc và sử dụng. Những nhà khoa học xã hội nổi tiếng trong vùng chúng tôi đã chúc mừng những biên niên sử đầy đủ của Giang Tô trong các triều đại. Lưu Lifeng, giáo s ư cao cấp về khoa học nhân loại và khoa học xã hội và giám sát tiến sĩ của Nam Kinh Đại học Trương Mao Hùng nói rằng Giang Tô có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, người nổi tiếng và có nhiều nền văn hóa ghi chép địa phương phát triển cao. Là thành viên chính thống địa phương của các báo cáo địa phương, sử dụng hệ thống báo cáo, xuất bản địa phương của các vương triều trước đây, một nguồn quan trọng của Giang Tô Lan, một thành tựu phát triển trong việc xây dựng một tỉnh văn hóa lớn, và một dự án văn hóa có lợi cho hiện tại và tương lai. *Giang Thanh lưới, giáo sư và giám sát tiến sĩ của trường Nghệ thuật thuộc Đại học Nanjing Normal University, nêu ra giá trị và vị trí quan trọng của sử sách sử dụng sử sách sử dụng từ các khía cạnh soạn thảo, ảnh hưởng, lý thuyết, bộ sưu tập, liệt kê và xuất bản biên niên sử địa phương. Ông ấy mong chờ việc xuất bản những ghi chép sử sách sử thi của Giang-su như một cơ hội. Việc chỉnh sửa niên sử Giang Đông có thể đạt được kết quả tốt hơn, cung cấp cho người dân và đọc giả sử Giang Đông một nội dung giàu có, phong cách hoàn chỉnh, văn bản chính xác và một cơ sở dữ liệu thu hồi tiện lợi cho Giang su Báo Evening Yangzi, báo cáo tình báo của ái A lô? Huang Yanwen