当前位置:正文

Bé Hôm Nay Trong quý đầu tiên của 2021, cổ phần Sơn sẽ có lợi nhuận lưới 20triệu đô-280. Kinh doanh chế độ mới sẽ đóng góp rất lớn vào báo cáo công suấ

Cập Nhật:2022-06-21 06:37    Lượt Xem:100

Bé Hôm Nay Trong quý đầu tiên của 2021, cổ phần Sơn sẽ có lợi nhuận lưới 20triệu đô-280. Kinh doanh chế độ mới sẽ đóng góp rất lớn vào báo cáo công suấ

The format for the first quarter of 2021: it is dự đoán that the net lợi nhuận nhuận được phân phát bởi cổ phần đầu tiên của công ty đã được liệt kê trong lần đầu mùa 2021 sẽ be 250 triệu yuan to 280 triệu yuan, a increasing of 333.7 triệu yuan to 363.7 triệu yuan so with the same period of the previous year (Law phát tán dữ liệu). Description Description The

Thông báo này cho thấy rằng thời gian dự báo ứng dụng là từ tháng giêng, 2021, là tháng GiêngBé Hôm Nay, 2021. Nó được dự đoán là lợi nhuận lưới lợi được cộng hưởng từ cổ đông của công ty trong danh sách sau khi khấu trừ lãi và lỗ không tái định trong vòng đầu 2021 sẽ là RMB 24triệu đô gọi là RMB K0MillionBé Hôm Nay, tăng (RMB 329.68 triệu đô so với khoảng thời gian trong năm trước (dữ liệu công bố phát hành). Description Theo dự đoán thì lợi nhuận lưới được phân tích bởi cổ đông của công ty trong danh sách sẽ là RMB 160triệu đô cho RMB 180triệu đô. Vào tháng Hai, 2021, công ty đã phát triển doanh nghiệp chế độ LCD tại Trung Quốc dinh thự,Xổ số Bạc Liêu và tài s ản liên quan sẽ được ghi trong phạm vi củng cố từ tháng Hai, 2021. Description Sản lượng tích cực và tiêu cực của công ty đã được bán một lượng lớn và đều đặn. công ty đã tiếp tục tận dụng mọi lợi thế trong hệ thống s ản xuất hoà hợp, sản xuất thông minh, kiểm soát chi phí và các khía cạnh khác, và lợi nhuận của các vật liệu dương tính và tiêu cực đã được cải thiện. Description Theo dữ liệu của

goubei Doanh nghiệp không có năng lượng bao gồm thương hiệu quần áo, kinh doanh tài chính và mạo hiểm. Description Không, không. Description