当前位置:正文

Tro Choi Ban Ca Hai Nguoi Sáu cách để giải phóng không gian đĩa cứng, làm cho hệ thống trong sạch như việc cài đặt lại.

Cập Nhật:2022-06-14 05:37    Lượt Xem:134

Tro Choi Ban Ca Hai Nguoi Sáu cách để giải phóng không gian đĩa cứng, làm cho hệ thống trong sạch như việc cài đặt lại.

Dễ dàng hơn nhiều bức ảnh! 1 d. 2. mặc dù không gian đĩa cứng đang lớn hơn và lớn hơn bây giờ, họ luôn có thể nổ tung vị trí của họ theo một cách kỳ lạ, đặc biệt là đĩa C, mà đã trở nên phổ biến trong vài tháng, làm cho mọi người rất bất an. So today XiaoCong will teach you six methods to make more room for teachers. Oh, d. d. d. d. d. l. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. Dễ dàng xoá các tập tin tạm thời và dữ liệu bị lưu trữ. Dễ dàng nhắp phải vào phân vùng cần được giặt, thuộc tính, quét đĩa, và chọn tập tin bạn muốn xoá. (xóa những tập tin này sẽ không ảnh Tro Choi Ban Ca Hai Nguoihưởng tới thao tác hệ thống) (0) ảnh

! ảnh

! ảnh chụp

tác giả

trượt ảnh bên trái và bên phải để xem nhiều

thêm, bạn có thể dọn sạch các tập tin hệ thống, mà sẽ tự động xoá một số tập tin hệ thống không cần thiết, thường không lấy quá nhiều khoảng trống. bức ảnh này

2 lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô') (1) (4) (2) (2} Các công cụ lau dọn trong nhà thám hiểm tập tin không bị xoá hết. Bạn của hệ thống cửa sổ có thể sử dụng các công cụ lau dọn trong thiết lập để làm cho hiệu ứng rõ hơn. The Right click start Menu - Settings - System - store {tên}, image

Thông thường, tạm chọn tập tin. Ngoài các mục trong cái máy quét đĩa, còn thêm nhiều nội dung, như cập nhật các tập tin đã phục hồi do hệ thống tạo ra, chẩn đoán lỗi, v. Dễ sử dụng nội dung của các cửa sổ này, chúng sẽ không dọn sạch các tập tin tạm thời do phần mềm tạo ra, như bộ nhớ tạm thời (bộ nhớ tạm thời) sử dụng bộ nhớ tạm thời (bộ nhớ tạm bộ nhớ tạm thời (bộ nhớ tạm thời) để tăng tốc độ thời gian để thăm trang web lần nữa, nhưng trang web đã mở một lần nữa cũng chiếm không gian). Dễ ẹt! Phần mềm đặc biệt cần thiết để dọn dẹp các tập tin tạm thời do phần mềm tạo ra. Bình thường, CCleaner được dùng cho việc nhập nhỏ. Oh, ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! https://www.ccleaner.com/ CCleaner tốn một phí. Phiên bản chuyên nghiệp tốn khoảng 200rmb. Đây là mã đăng ký chuyên nghiệp: c2yw-xzw7-a4se-ud89-yzpc (không được bảo đảm hiệu quả trong một thời gian dài) bức ảnh!!!!!! Một dạng: Một phần mềm lau rửa chuyên nghiệp, CCleaner có thể làm nhiều việc, như việc lưu tạm bộ duyệt, phân tích tập tin giả, v.v. The CCleaner has little effect on the release of ổ đĩa space, which is more appropriate for friends who are nặc with cọ sạch. Nói ra, ý kiến những thứ khác đó rất nguy hiểm. Nó rất khó khăn, rất khó khăn. Nó thực hiện ở đây là cộng nên tôi có thể gọi dùng dụng dụng http://www.uderzo.it/main_products/space_sniffer/download.html Dễ dàng hơn 1. Trong phân tách, mỗi tập tin được hiển thị trong những khối khác nhau. To hơn tập tin, to hơn khối. Hiển thị rằng những tập tin lớn đó đang chiếm lấy không gian. Nhấn phải để định vị trực tiếp thư mục. Nó được báo đi như một người quản gia, không thì một số liệu không thể quét ra được, và tất cả cả các liệu với một miệng C mới được di chuyển! The space snicker có thể giúp bạn tìm các vật liệu học bị thất lạc trong nhiều năm. Nó rất khó hiểu. Nó rất khó hiểu. Nó rất khó hiểu. Nó rất khó hiểu. Nó rất khó hiểu. Nó rất khó hiểu. Sử dụng phần mềm Geek để kiểm tra phần mềm mà bạn đã cài đặt, và rồi nhấn đôi. So với bảng điều khiển, geek Uninstall có thể xoá các thư mục dư và hệ thống đăng ký của phần mềm để đảm bảo rằng không thể là sạch. Dễ dàng hơn nhiều. Ảnh này! A. lô! ra! A. R. d. d. A. d. d. ảnh này! 1. d. 4 lô lô lô lô lô, 1. d. 2. Ng. là một hàm rất lớn. Sau khi mọi dữ liệu trong bộ nhớ hiện thời được lưu vào đĩa cứng (ngủ đông) nó có thể tắt và tắt. Hệ thống sẽ phục hồi dữ liệu này vào bộ nhớ và khôi phục trạng thái trước khi tắt lần tiếp theo nó được bật. Tuy nhiên, bởi vì quá trình ngủ đông, tắt và khởi động khá chậm, và hầu hết mọi người không có nhu cầu này, rất ít người sẽ ngủ đông và tắt máy. Nếu bạn không dùng chức năng này, bạn có thể tắt chức năng ngủ đông để hệ thống không tạo ra kén ngủ đông Tập tin ngủ đông Sys, có thể lưu vài loại GB cho mười loại GB. Những bậc thang cho {tên}ảnh

để tắt giấc ngủ là như sau: 2đéo hiểu 2Yeah; Nhấn nút cửa sổ trên bàn phím để mở trình đơn khởi động hoặc bắt đầu màn hình. 2.% phù dâu; 2Yeah; Nhập CMD% 2Yeah; Trong danh sách kết quả tìm kiếm, nhắp- phải vào nhắc lệnh, rồi nhắp vào Chạy như là quản trị. Oh, oh whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. 2đéo hiểu 2Yeah; Nhập powerfg Tắt đi ngủ đông, rồi nhấn Enter. Nó giải quyết định. Nó có thể giải quyết định. Nó có thể giải quyết điều này. Nó có thể giải quyết kiểu. Nó có thể giải quyết những điều này. Nó vậy không phảít động. Cuối cùng, hãy xem kết quả của ảnh hưởng

0}ảnh

111}Bây giờ bạn thấy ở đây, tốt hơn là bạn nên nhắp vào đây để xem bộ hỗ trợ

ảnh

115}0} ảnh chụp

115}0: ảnh chụp {1

1}1}1. 1. 1. Cảnh báo: Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên, đầu! Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.