当前位置:正文

Cau De Dep Hom Nay Hội đồng Quốc gia đã đưa ra những chính s ách và những biện pháp thúc đẩy nền kinh tế.

Cập Nhật:2022-06-07 07:22    Lượt Xem:58

Cau De Dep Hom Nay Hội đồng Quốc gia đã đưa ra những chính s ách và những biện pháp thúc đẩy nền kinh tế.

Dịch bệnh nên được ngăn chặn, nền kinh tế nên ổn định, và phát triển phải được đảm bảo an toàn. Một ngày gần đây, Hội đồng Quốc gia ban hành một gói các chính sách và các biện pháp để ổn định nền kinh tế theo một cách bình thường, và phân chia các biện pháp lao động nhằm ổn định nền kinh tế trong vòng thứ hai và giữ cho nền kinh tế hoạt động trong một khoảng cách hợp lý! The! gói chính sách và các biện pháp! 1 -0! bao gồm các chi tiết 33

0}trong sáu khía cạnh. Đầu tiên, chính sách tài chính (1) (0) có bảy biện pháp, gồm cả việc tăng cường chính sách giảm thuế và tăng cường sự phát triển của chính sách phục vụ tiền tệ nạn xã hội bảo hiểm hoãn lại. Nó chính là một phần lớn cuối cùng. Được rồi, nó chính là chính hoạt động, hoạt động, chính xác, và chính xác lại. Được rồi. Được rộc rồi, những chính trạng thủ lợi cho chúp nài, cho The policy of ổn định investments và promote thiệt hại (1) có sáu biện pháp, bao gồm cả việc tăng tốc đầu tư vào các thông tin về vận tải, thúc đẩy một phát triển lành mạnh và tiêu chuẩn của nền tảng kinh tế, và tăng dần tiêu thụ của xe cộ, thiết bị nhà và những số lượng lớn khác. The policy to chắc kiểm soát an ninh đúng ăn và năng lượng {y}có năm biện pháp, gồm cả việc tăng cường sự bảo đảm thu nhập ngũ cốc và tăng khả năng dự trữ của than, dầu thô v.v.. The policy

.0} để đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung cấp công nghiệp chứa bảy biện pháp, như giảm giá cung cấp nước v à điện cho các cầu thủ chợ, giảm giá nhà của các cầu thủ thị trường tại các giai đoạn khác nhau, và đảm bảo vận chuyển và hậu cần thuận thuận lợi. Quy định để đảm bảo sinh tồn cơ bản của nhân dân (1) sản xuất ba biện pháp hỗ trợ trợ cho quỹ cung cấp nhà đất, cải thiện chính sách hỗ trợ cho nhân dân chuyển nhượng nông nghiệp và nhân lực nông nghiệp, và cải thiện sự bảo đảm cuộc sống xã hội. The general office of the State Council, together with the relevant parts, carry a special kiểm soát on the ổn định grown and stable occupiement of Chợ operators in the relevant provinces. Description