当前位置:正文

Xổ Số Ngày 20 Tháng 3 Năm 2021 Đào sâu vào Dương Môn bằng sông Delta và mở ra một chương mới về sự phát triển khoa học và công nghệ, SPD Sillicon Valley Bank đã

Cập Nhật:2022-06-06 07:19    Lượt Xem:88

Xổ Số Ngày 20 Tháng 3 Năm 2021 Đào sâu vào Dương Môn bằng sông Delta và mở ra một chương mới về sự phát triển khoa học và công nghệ, SPD Sillicon Valley Bank đã

Vào tháng Sáu 1, SPD Silicon Valley, đầu tiên ngân hàng phát triển khoa học và công nghệ của Trung Quốc, đã tuyên bố mở rộng lãnh thổ kinh doanh và chính thức thành lập Châu Phi. Đây là chi nhánh thứ tư của SPD Silicon Valley Bank ở Trung Quốc sau trụ sở chính Thượng Hải, bắc Kinh và Thâm Quyến. Sau khi mở cửa nhánh của Tô Châu, SPD Silicon Valley Bank s ẽ củng cố bộ đồ của đai công nghiệp nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến Trung Quốc bao gồm Bắc Thiên Tân Hạ, Dương sông Delta và Quảng Đông, Vịnh Macao. Dừng lại! Dừng lại! Nguồn: Vision China. Theo báo cáo tình hình thị trường được phát hành chung bởi SPD Silicon Valley Bank và Silicon Valley Bank, Trung Quốc đang chuyển trọng tâm kinh tế sang năng lượng sạch, vi tính công nghệ sinh họcXổ Số Ngày 20 Tháng 3 Năm 2021, chăm sóc y tế và các lĩnh vực khác. Những lĩnh vực này cũng là những nền công nghiệp mới mà Tô Châu sẽ tập trung vào năm nay. Các ngành công nghiệp mới ở Tô Châu tập trung vào năng lượng mớiXổ Số Ngày 20 Tháng 3 Năm 2021, vật liệu mới, công nghệ sinh học và thuốc mới, mạng lưới thông minh và mạng internet, bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường. As the Hub of China's Two cycle of scientific and Technological Innocent, president thuộc SPD Sillicon Valley Bank Bank Bank Bank, said: as the Hub of China's hai cycle of scientific and Technological Innovation, SPD Sillicon Valley Bank, in the process of phục vụ China's locall Innovation ecology in the recent years, has Chú ý tới s ự phát triển của vùng cao land like Tô, that liên tục thu phát xít Funds from the capital circle, Global active talent, và a large many of highly activity ưu tú. Về vấn đề môi trường khoa học và công nghệ phát triển sinh thái. Dương sông Delta đại diện cho Tô Châu có môi trường kinh doanh tốt, môi trường sống và nền công nghiệp sâu rộng, mang lại nhiều cơ hội vô tận. Chúng ta mong rằng sau khi xây dựng bộ phận Châu Phi, nó sẽ gần hơn với các công ty, công viên, chính phủ và tất cả những nhà đầu tư mới ở Tô Châu và to àn bộ đất Giang Tô Châu, và sẽ tập trung vào các nguồn tài nguyên công nghiệp và vốn đã tích lũy từ các ngân hàng năm gần đây... về khoa học và y tế, sự trung bình carbon, sự chế tạo thông minh và biến số, cũng như các mối liên hệ và nguồn tài nguyên của ngân hàng Tài chính Silicon Valley... trong hàng tá nhà khoa học và phát triển toàn cầu ở Mỹ, Anh, Israel, Đức, v.v... Cùng với các nguồn tài nguyên và các platform của Shanghai Pudong Development Bank, chúng ta sẽ hợp tác với nhau để hỗ trợ xây dựng một tầng sinh thái phát triển mới cao hơn ở Suzhou và to àn bộ vùng Giang Tô ở giai đoạn tiếp theo, và cũng sẽ mở rộng thêm ngành hoà nhập Dương sông Delta và tiếp tục tăng cường thêm sức mạnh cho tân tiến khoa học và công nghệ. Theo phân tích của nội gián, dưới nền hòa nhập của s ông Yangtze Delta và sự giúp đỡ của Thượng Hải và Liên bang Xô Viết, sự tham gia mạnh mẽ của SPD Silicon Valley Bank có thể mở rộng ý tưởng, khám phá các mô hình mới, và thêm một màu mới cho ngành tài chính Giang Tô, đặc biệt là ngành ngân hàng. Bằng cách bắt đầu nỗ lực gây ảnh hưởng tràn lan của trung tâm tài chính to àn cầu của Thượng Hải, SPD Silicon Valley Bank s ẽ tiếp tục cải thiện các yếu tố và chức năng dịch vụ của thị trường tài chính địa phương, làm giàu sự khác biệt, quốc tế, phát triển mới và đặc biệt trong ngành tài chính Giang Tô Sĩ, và cũng có thể hỗ trợ các công ty phát triển phát triển khoa học và phát triển trong tương lai. Một dạng phát triển tự động đã trở thành từ khóa phát triển của Tô Châu trong những năm gần đây. Công viên công nghiệp của Tô Châu, nơi nhiều hơn 9000 các công ty phát triển khoa học và công nghệ đã được tập trung và trồng trọt, ưu tiên hàng đầu cho khu vực phát triển kinh tế và công nghệ quốc gia của Bộ Thương mại trong sáu năm liên tiếp. Lực lượng Hải quân Silicon bây giờ sẽ hợp tác với các đối tác địa phương trong hệ sinh thái khoa học và cổ đại nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế mới của Giang Đông và Giang Nam. Mảnh ghép này được dán trên: Zo Jun